Is het mogelijk voor overheden om Bitcoin ooit volledig te verbieden?

Stefan de Graaf


Bitcoin (BTC) is weer terug te zien in de krantenkoppen en met de Bitcoin Spot beursfondsen (ETF’s) die afgelopen maand zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), heeft het zijn weg weten te banen in de traditionele wereld van financiën. Een voorzichtige zet die opmerkt dat Bitcoin een blijvertje is, of toch niet?


Over het SBAN Studentenpanel

Het SBAN Studentenpanel is een samenwerking van Crypto Insiders met SBAN, de studentenorganisatie die zich sinds 2023 inzet om blockchain educatie onder studenten te bevorderen. Studenten reageren op een stelling die betrekking heeft op het nieuws, de opinieredactie van SBAN maakt daaruit een selectie.Bitcoin koers omlaag door ‘geheime’ renteverlaging Amerikaanse centrale bank?

 • icon-columns

  Columns

Volledig bitcoinverbod een onwaarschijnlijk scenario

De vraag of Bitcoin verboden kan worden is tot op zekere hoogte beantwoord, aangezien Bitcoin al in verschillende landen officieel verboden is, waaronder: Algerije, Ecuador, en Egypte.

Tegelijkertijd zien we dat een verbod, zoals dat van China, slechts beperkte gevolgen kan hebben. Zo hebben inwoners, ondanks de inspanningen van China om de crypto-industrie aan banden te leggen, nog steeds toegang tot crypto-platformen in het buitenland door gebruik te maken van VPN’s.

Hoewel deze landen aantonen dat het heel goed mogelijk is dat een regering een edict uitvaardigt dat Bitcoin verbiedt, laten zij ook zien dat een volledig verbod praktisch onmogelijk is. Zo bezit volgens een rapport uit 2019 van We Are Social bezit ongeveer vier procent van de internetgebruikers in Egypte momenteel nog cryptocurrencies.

Tenzij de overheid strikte controle uitoefent op het internet, zouden individuen vrijwel zeker Bitcoin walletsoftware kunnen downloaden, een node kunnen runnen en transacties met weinig moeite kunnen voltooien.

Hoe dan ook, met Bitcoin is er geen centrale locatie waar de FIOD een inval kan doen. Er is geen directeur om te arresteren.

Om zelfs maar een kans te hebben om Bitcoin te stoppen, zou elke regering ter wereld met succes tegelijkertijd moeten coördineren om het hele internet overal af te sluiten en het vervolgens voor altijd uitgeschakeld te houden.  Zelfs in dat onwaarschijnlijke scenario kan het Bitcoin-netwerk worden gecommuniceerd via radiosignalen en mesh-netwerken.

Tegelijkertijd kunnen kleine draagbare zonnepanelen de computers waarop het netwerk draait van stroom voorzien als het reguliere elektriciteitsnet niet beschikbaar is. Verder straalt een netwerk van satellieten het Bitcoin-netwerk voortdurend naar de aarde.

Dit alles zorgt ervoor dat Bitcoin bij wet dan misschien wel kan worden verboden, maar het netwerk praktisch gezien (en (deels) ook technisch) niet uit de lucht kan worden gehaald.

Rodrigo van Asseldonk studeert Rechtsgeleerdheid en Corporate Finance & Control aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Menselijke natuur

Het ligt in de menselijke natuur om datgeen te willen wat verboden is en manieren te vinden om dat te verkrijgen, denk aan het alcoholverbod in Finland van 1920-1933. Goed idee om alcohol te verbieden, toch? Het resultaat was een bloeiende zwarte markt voor het distilleren en verhandelen van alcohol, waarbij mensen hun gezichtsvermogen verloren door de slechte maneschijn: economische ondergang.

We hebben een soortgelijke situatie met crypto, waarbij er een impasse ontstaat tussen de overheid en het volk, waarbij de een denkt dat iets dat een ander omarmt slecht is. Waar het verbod op crypto toe zou leiden is de ondergang van FinTech, veiligheid, logistiek en nog veel meer industrieën, mensen zouden grijpen naar illegale middelen om crypto te verkrijgen en te gebruiken, en de prijs van Bitcoin zou waarschijnlijk naar miljoenen stijgen.

Integendeel, de regeringen die Bitcoin en crypto omarmen, zoals El Salvador, Kazachstan en Estland, hebben een enorme groei gezien in industrieën die verband houden met crypto, meer belastingen geïnd uit het ecosysteem en een geschoolde bevolking.

Naar mijn mening zou geen enkele regering met de juiste geest een dergelijke kans overslaan om hun land open te stellen voor een nieuwe groeiende industrie, beter opgeleide arbeidskrachten en internationale erkenning. Ik geloof dus dat overheden crypto niet zullen verbieden, maar het in de toekomst juist zullen omarmen.

Oskar Zahharov studeert International Business aan de Hogeschool Rotterdam.Dit is waarom ik denk dat de bitcoin koers onder druk staat

 • icon-columns

  Columns

Gezamenlijke inspanning

Nee, het is niet mogelijk voor overheden om Bitcoin volledig te verbannen! Dit is te wijten aan het decentrale karakter van Bitcoin. Zolang overheden en burgers gebruikmaken van de digitale infrastructuur en toegang hebben tot het internet, is het bijna onmogelijk om Bitcoin te verbieden.

Door het pseudonieme karakter van Bitcoin kan het lastig zijn om te achterhalen wie daadwerkelijk achter een adres zit. Het zou overheden dus veel tijd en moeite kosten om de verantwoordelijke personen te traceren. In een totalitaire/autoritaire staat zoals Noord-Korea of China zal het echter makkelijker zijn om Bitcoin te verbieden. Onderzoek heeft aangetoond dat dit effect heeft gehad.

Wanneer inwoners de vrijheid hebben om te verhuizen en zich vrij te bewegen, wordt het voor landen erg moeilijk om Bitcoin compleet te verbieden. Om dit te voorkomen, zou er een gezamenlijke inspanning nodig zijn om deze verbanning vol te houden, anders krijgen we het typische fenomeen van ‘vuurwerk kopen in Duitsland’. Zolang het niet het financiële systeem ernstig dereguleert, zouden overheden dit ook kunnen zien als een nieuwe kans om belastingen te heffen.

Daphne Wu studeert Bedrijfskunde aan de HAN University of Applied Sciences.Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen hier €10,- gratis crypto

Gereguleerde acceptatie van bitcoin

Het debat rondom het al dan niet volledig verbieden van Bitcoin door overheden is complex en veelzijdig. Overheden hebben de macht om wetten en regels op te stellen die het gebruik en de handel van Bitcoin kunnen beperken of zelfs volledig verbieden. De argumenten voor een dergelijk verbod kunnen variëren van zorgen over financiële stabiliteit, het voorkomen van illegale activiteiten tot het beschermen van consumenten.

Daarnaast kan de volatiliteit van de bitcoin koers en de impact op financiële stabiliteit een reden zijn voor overheden om regulerende maatregelen te overwegen. De snelle prijsschommelingen kunnen leiden tot speculatieve bubbels die, bij het barsten, niet alleen investeerders kunnen schaden, maar ook bredere financiële markten kunnen destabiliseren.

Een andere belangrijke overweging is het vraagstuk van belastinginning. Bitcoin biedt gebruikers anonimiteit en decentralisatie, wat traditionele methoden van belastingheffing en -inning bemoeilijkt voor het huidige systeem. Vandaar dat criminelen dit als effectief betaalmiddel kunnen inzetten.

In plaats van te kiezen voor een compleet verbod, neigen sommige overheden momenteel naar een strategie van gereguleerde acceptatie, zoals blijkt uit de introductie van Bitcoin ETF’s. Deze benadering streeft ernaar de risico’s die gepaard gaan met Bitcoin te beperken door middel van zorgvuldige regulering en toezicht door aangewezen instituten. In plaats van een verbod, creëert dit een evenwicht waarin de voordelen van Bitcoin kunnen worden omarmd, terwijl tegelijkertijd de potentiële nadelen worden ingedamd.

Tim Zinnemers studeert Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam.Dit is waarom ik denk dat de bitcoin koers onder druk staat

 • icon-columns

  Columns

Europese cryptoregulering als leidraad

Het is theoretisch mogelijk dat Bitcoin wordt verboden in een democratische samenleving. In Nederland zijn we onderdeel van de Europese Unie, wat betekent dat we ook afhankelijk zijn van de beslissingen van de leden van het Europees Parlement met betrekking tot kwesties zoals Bitcoin-regulering.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle leden van het Europees Parlement pro-Bitcoin zijn. Er zijn verschillende opvattingen en standpunten binnen het parlement over hoe Bitcoin moet worden gereguleerd.

Een voorbeeld hiervan is de stemming in maart 2022 in het economisch en monetaire zaken (ECON) comité van het Europees Parlement over een mogelijk verbod op Proof of Work (PoW). In deze stemming stemden tweeëndertig leden tegen een verbod, terwijl vierentwintig leden voor stemden.

Deze kwestie lijkt steeds meer ideologisch gedreven te worden, waarbij de Sociaal-Democraten, de Groenen en linkse fracties voornamelijk voorstander waren van een PoW-verbod, terwijl de Conservatieven, Liberalen en rechtse fracties over het algemeen tegen stemden.

Bitcoin is fundamenteel gedecentraliseerd en open-source, en overstijgt de geografische grenzen. Het netwerk is gedecentraliseerd  en niet afhankelijk is van één enkele autoriteit. Het fundament van Bitcoin rust op een gedistribueerd netwerk van computers en gebruikers over de hele wereld, waardoor er geen centrale partij is die de controle heeft.

Dus hoewel een verbod op Bitcoin in een democratische samenleving mogelijk is, blijft het een controversieel onderwerp met praktische uitdagingen in de uitvoering ervan, met name vanwege de gedecentraliseerde aard van het Bitcoin-netwerk.

Vince van Hoesel studeert European Law en Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen.🚀 Nederlandse exchange viert aankomende bullmarkt: iedereen €10,- gratis crypto

Balans ter stimulering van innovatie

Hoewel Bitcoin aanvankelijk onaantastbaar lijkt, bestaan er wel degelijk mogelijkheden voor overheden om hun burgers te reguleren met betrekking tot Bitcoin. Een veelvoorkomende benadering is dat overheden vertrouwde partijen instellen, zoals welke zijn aangesloten bij de Nederlandsche Bank (DNB), om de regulering en het toezicht op Bitcoin te waarborgen.

De overheid staat hierbij voor de uitdaging om enerzijds de schade voor burgers die nieuw zijn in Bitcoin te minimaliseren en anderzijds ruimte te bieden voor innovatie en nieuwe toepassingen binnen de cryptomarkt.

Desalniettemin kunnen criminelen profiteren van het gebrek aan kennis bij nieuwe Bitcoin-gebruikers en misbruik maken van de onbekendheid met het systeem. De pseudoanonimiteit van Bitcoin kan dan tegen de cryptocurrency werken, omdat overheden het argument kunnen aanvoeren dat het de monetaire vrijheid van burgers beperkt. Dit kan resulteren in pogingen om het gebruik van Bitcoin te beperken of te controleren, mogelijk zelfs door middel van verboden of strenge regulering.

Ondanks de uitdagingen die overheden tegenkomen bij het reguleren van Bitcoin, is het belangrijk om een balans te vinden tussen het beschermen van burgers en het stimuleren van innovatie. Het creëren van een omgeving waarin Bitcoin-gebruikers kunnen profiteren van de voordelen van de technologie, terwijl tegelijkertijd de risico’s van misbruik worden aangepakt, is een cruciale stap in het vormgeven van de toekomst van Bitcoin binnen het mondiale financiële landschap.

Niels Reuvekamp studeert Business Innovation aan Avans Hogeschool Den Bosch.🚀 Nederlanders maken lezers van Crypto Insiders vandaag SHIBA miljonair; pak jouw gratis 1.000.000 SHIB

 • Advertentie
 • Anycoin Direct

Veerkracht van Bitcoin

Hoewel overheden de mogelijkheid hebben om strengere regelgeving op te leggen aan Bitcoin, brengt het volledig verbieden ervan aanzienlijke uitdagingen met zich mee vanwege zijn gedecentraliseerde aard. Een perfecte case study hiervan de reguleringsaanpak van China ten aanzien van digitale activa.

In 2023 verwerkte Binance $90 miljard aan transacties vanuit China, wat het land toonde als een sterke markt voor crypto ondanks beperkingen. De houding van China ten opzichte van crypto is genuanceerd; het is niet illegaal voor individuen om cryptocurrencies te bezitten of te verhandelen, maar deze activiteiten ontberen juridische bescherming. Deze situatie komt voort uit een reeks regulerende maatregelen, waaronder de beperkingen voor financiële instellingen om met Bitcoin om te gaan in 2013 en het verbod op initial coin offerings (ICO’s) in 2017, die gericht waren op het indammen van de crypto-industrie zonder individueel bezit of handel volledig te verbieden.

Deze maatregelen benadrukken de uitdagingen waar overheden mee te maken hebben bij het proberen Bitcoin volledig te verbieden. De gedecentraliseerde aard van Bitcoin maakt het handhaven van een totaalverbod onpraktisch. In plaats daarvan lijken regulerende inspanningen crypto-activiteiten in grijze gebieden te duwen en ze in staat te stellen onder de radar voort te bestaan. De veerkracht van Bitcoin tegen regulerende pogingen bevestigt de moeilijkheid van het volledig verbieden van zijn aanwezigheid.

Max van de Watering studeert Finance & Control aan de Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied SciencesDit is waarom ik denk dat de bitcoin koers onder druk staat

 • icon-columns

  Columns

Toezicht en handhaving

De mogelijkheid van een door de overheid opgelegd verbod op Bitcoin is vaak onderwerp van discussie geweest. Ondanks inspanningen van verschillende landen, o.a. Nigeria en China, om beperkingen op te leggen, blijkt de gedecentraliseerde aard van Bitcoin een aanzienlijke uitdaging te vormen voor effectieve regulering.

Regulerende inspanningen worden gehinderd door significante obstakels op het gebied van toezicht en handhaving. De cryptografische aard van Bitcoin-transacties, in combinatie met de gedecentraliseerde infrastructuur, maakt het monitoren en naleven van regels erg complex. Pogingen om het gebruik van Bitcoin te beperken leiden vaak tot ondergrondse economische activiteiten of innovatieve omzeiling strategieën.

Daarnaast brengen maatregelen tegen Bitcoin het risico met zich meedat technologische innovatie wordt onderdrukt en economische ontwikkeling wordt belemmerd. Gebieden die het transformerende potentieel van Bitcoin omarmen, zoals Texas en Wyoming, kiezen voor regelgevingskaders die cryptocurrency-activiteit de ruimte geven om zich te ontwikkelen in plaats van onderdrukken.

Kortom, hoewel regeringen trachten de invloed van Bitcoin te beperken, wijst de gedecentraliseerde aard van de cryptocurrency, samen met de regelgeving complexiteit tot de onwaarschijnlijkheid van een algeheel verbod. Het omarmen van het oneindige potentieel van Bitcoin lijkt een verstandige strategie, die paden opent naar innovatie en inclusiviteit te midden van een zich snel ontwikkelend digitaal landschap.

Lars Huntjens studeert Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Dit is waarom ik denk dat de bitcoin koers onder druk staat

 • icon-columns

  Columns

Student en cryptofanaat? Word lid van SBAN

Ben jij een student die gepassioneerd is over blockchain en crypto? Bezoek sbanetherlands.nl om te zien of er al een vereniging in jouw stad is, of stuur een e-mail naar [email protected] als dit nog niet het geval is. Aarzel niet om deel te nemen aan regionale meetups en bouw samen met ons aan de toekomst van blockchain educatie!


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment