Europa publiceert nieuwe regels voor stabiele cryptocurrencies

Stefan de Graaf


Met de aanstaande implementatie van de nieuwe Europese wetgeving voor crypto regulering, heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor stablecoins.


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in mei gratis crypto

Nieuwe richtlijn voor stablecoins

Later dit jaar treedt de veelbesproken Europese wet Markets in Crypto-Assets (MiCA) in werking. Deze wet reguleert en zorgt voor een duidelijke richtlijn waar asset-referenced tokens (ART’s) en e-money tokens (EMT’s) aan moeten voldoen wanneer zij in Europa gebruikt willen worden.

De ART’s zijn tokens die gedekt zijn door een onderliggende waarde, zoals grondstoffen, vastgoed of een mandje van verschillende bezittingen. Daartegenover staan de EMT’s. Zij zijn gekoppeld aan een fiat valuta en behouden een stabiele waarde, net als stablecoins.

In afwachting van MiCA heeft de Europese Bankautoriteit alvast het voortouw genomen en een nieuwe richtlijn gepubliceerd, die specifiek gericht is op de bedrijven van stablecoins.

Restrictie op risicovolle producten

Het rapport geeft een duidelijke uitleg over de procedure en het tijdspad die bedrijven moeten volgen om hun eigen vermogen aan te passen naar 3% van de gemiddelde reserve aan activa. Het implementatieplan moet binnen 25 werkdagen worden ingediend, waarna de bedrijven tevens binnen maximaal 6 maanden moeten voldoen aan de wetgeving.

Daarnaast valt in het rapport ook te lezen dat de toezichthouder minimumpercentages heeft vastgesteld voor activareserves, die gebaseerd zijn op dagelijkse en wekelijkse looptijden. Ook beperkt de toezichthouder de concentratie van zeer liquide financiële instrumenten voor deze bedrijven.

Wanneer het gaat om tokens, waar andere bezittingen achter liggen dan fiat valuta, dan worden deze ook gezien als tokens met hoge liquiditeit. Voorbeelden van deze bezittingen kunnen bijvoorbeeld grondstoffen of vastgoed zijn. De Europese toezichthouder heeft ervoor gekozen dat ook deze financiële instrumenten worden gemaximaliseerd. Zo kan een bedrijf niet te veel van deze risicovolle producten aanbieden.

Grote bitcoin SV-rechtszaak gaat van start, $9 miljard op het spel

Grote bitcoin SV-rechtszaak gaat van start, $9 miljard op het spel

Verdere uitwerking nog in ontwikkeling

Op dit moment is de toezichthouder nog bezig met het verder specificeren van de onderdelen met betrekking tot communicatie en openbaarmaking. Hiervoor maakt het gebruik van de feedback die het heeft gekregen uit de eerdere consultatieperiode.

Daarnaast heeft de EBA al wel een nieuwe paragraaf toegevoegd over vrijstellingen. Hierin staat dat de eisen voor activa reserves niet gelden voor EMT aanvragers, die al zijn vrijgesteld door andere wetgeving. Uiterlijk 1 juli 2026 moeten alle aanbieders van digitale bezittingen voldoen aan de nieuwe vereisten.


Post Views: 0

Elke dag iets nieuws in de wereld van crypto! Blijf 7 dagen per week op de hoogte door ons te volgen op Instagram.

Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment