Cryptobeurs Kraken haalt uit naar SEC in rechtszaak

Stefan de Graaf


De bekende crypto exchange Kraken neemt een stevig standpunt in tegen recente beschuldigingen van de Amerikaanse. Securities and Exchange Commission (SEC) in hun rechtszaak.

De SEC beschuldigt Kraken van het verhandelen van ongeregistreerde effecten en dat Kraken daar illegaal miljoenen mee zou hebben verdiend. De kern van deze zaak is ingewikkeld en ligt in de precieze interpretatie van juridische termen. Kraken is het niet eens met deze interpretatie van de SEC.


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in april gratis crypto

SEC klaagt Kraken aan

In november 2023 sleepte de SEC Kraken voor de rechtbank met de aanklacht dat het illegaal miljoenen dollars had verdiend door transacties in “crypto asset securities”. Kraken zou diensten hebben aangeboden als een beurs, makelaar, dealer en clearinginstelling zonder dat over de benodigde registraties beschikte.

De aanklacht kwam na een eerdere schikking over Kraken’s voormalige staking-service. Kraken heeft echter een motie tot afwijzing ingediend en zegt dat het ontbreken van een schriftelijk contract niet betekent dat er geen investeringsovereenkomsten kunnen bestaan. Deze kunnen ook mondeling, uitgedrukt of impliciet zijn, schrijft Kraken.

Verschillende juridische interpretatie

Kraken benadrukt een belangrijk verschil met de SEC in terminologie en interpretatie van juridische termen. De SEC gebruikt termen als “investeringsconcept” en “ecosysteem”. Volgens Kraken zou het juridisch gezien juist over “investeringscontracten” en “ondernemingen” moeten gaan.

Kraken baseert zijn verdediging op de zogenaamde Howey-test, die bepaalt wanneer een transactie als een effect wordt gezien en wanneer niet. De uitkomst van deze juridische strijd kan verstrekkende gevolgen hebben voor de regelgeving en de werking van crypto exchanges.

Verstrekkende gevolgen voor de hele crypto wereld?

Dit debat gaat ook over welke bevoegdheid de SEC heeft en of het niet met zaken als deze zijn juridische grenzen voorbij gaat. Dit is een zeer actueel debat, gezien er ook in het Amerikaanse Congres gesproken wordt over cryptoregelgeving. Ook hebben acht staatsadvocaten een brief geschreven waarin zij stellen dat de SEC zijn bevoegdheid heeft overschreden.

Terwijl de rechtbank de moties overweegt, blijft de crypto-gemeenschap gespannen toekijken. De uitkomst zal niet alleen invloed hebben op de toekomst van Kraken, maar kan ook een precedent scheppen voor hoe cryptotransacties worden gereguleerd in de Verenigde Staten.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment