Bitcoin en ethereum ETF’s moeten goedgekeurd worden, aldus BlackRock

Stefan de Graaf


BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, zit momenteel in de race voor zowel een bitcoin (BTC) als ethereum (ETH) beursfonds. In juni werd de aanvraag voor een bitcoin beursfonds ingediend en deze week vroeg de NASDAQ-beurs namens BlackRock een beursfonds voor ethereum aan. BlackRock heeft bij haar ethereum-aanvraag tevens laten blijken dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beide pogingen goed zal moeten keuren.


📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig!

  • Advertentie
  • Rollman Mining

BTC en ETH spot-ETF’s vs futures ETF’s

Bij de op 9 november ingediende aanvraag trok BlackRock de behandeling van spot crypto Exchange Traded Funds (ETF’s) door de SEC in twijfel. BlackRock beweerde dat de toezichthouder zijn redenen voor het voortdurend afwijzen van deze aanvragen baseert op onjuist onderscheid in regelgeving tussen futures en spot ETF’s.

In de indiening werd het volgende geschreven:

‘’Aangezien de commissie ETF’s heeft goedgekeurd die blootstelling bieden aan ETH futures, die zelf geprijsd zijn op basis van de onderliggende spot ETH-markt, is de sponsor van mening dat de commissie ook ETP’s moet goedkeuren die blootstelling bieden aan spot ETH.’’

De SEC heeft verscheidene op futures gebaseerde ETF’s voor zowel bitcoin als ethereum goedgekeurd.Spot-ETF’s worden daarentegen tot dusver iedere keer tegengehouden, met name vanwege het risico op marktmanipulatie. Al sinds 2017 heeft de SEC talloze bitcoin spot-ETF’s afgewezen. Sinds dit jaar wagen verschillende vermogensbeheerders, waaronder nu dus BlackRock, zich tevens aan een dergelijk ethereum beursfonds.

Ongeronde reden afkeuren crypto spot-ETF’s

De SEC geeft als argument voor haar handelen dat crypto futures ETF’s vermeende superieure regulering en consumentenbescherming hebben onder ‘1940 Act’, in tegenstelling tot de ‘1933 Act’ die van toepassing is op spot-crypto ETF’s.

BlackRock betoogt echter dat de voorkeur van de waakhond voor de 1940 Act niet relevant is, aangezien deze ‘’bepaalde beperkingen oplegt aan ETF’s en ETF-sponsors’’ en niet aan de onderliggende activa van de ETF’s.

De Wall Street-gigant schetste dat, aangezien de SEC futures ETF’s via de Chicago Mercantile Exchange (CME) heeft goedgekeurd, het daarmee ‘’duidelijk heeft vastgesteld dat het toezicht van de CME fraude op de spotmarkt kan detecteren’’.

In de ogen van BlackRock heeft de SEC dus geen gegronde reden om spot-crypto ETF’s af te wijzen volgens haar huidige denkwijze.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment