Biden kan verkiezingen winnen door crypto-regulatie

Stefan de Graaf


Mark Cuban, de bekende miljardair en investeerder, heeft een krachtige oproep gedaan aan het Amerikaanse Congres. Hij pleit voor duidelijkere regulaties van crypto en stelt voor om het toezicht over de crypto-sector toe te wijzen aan de Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Deze stap zou niet alleen meer helderheid verschaffen maar ook een cruciale rol kunnen spelen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2024.

Cuban’s visie op crypto-regulatie

Mark Cuban gelooft dat een specifieke wetgeving voor de crypto industrie, vergelijkbaar met de registratievereisten voor andere sectoren, de sleutel kan zijn tot stabiliteit en vertrouwen. Hij suggereert zelfs dat een beter gereguleerde omgeving de kansen van de huidige president Joe Biden voor een herverkiezing zou kunnen verhogen. Volgens Cuban zou dit de problemen, veroorzaakt door de huidige onzekerheid onder cryptobedrijven en investeerders, effectief kunnen oplossen.

De rol van de SEC, onder leiding van Gary Gensler, is door Cuban onder vuur genomen. Hij beschuldigt de SEC ervan een te strenge benadering te hanteren, wat legitieme crypto-ondernemingen in de VS bijna onmogelijk maakt. Met 46 handhavingsacties tegen crypto-firma’s in 2023 alleen wordt Gensler’s aanpak als een groot struikelblok gezien. Cuban stelt dat als Biden de verkiezingen verliest, dit grotendeels te wijten zou kunnen zijn aan het falen van de SEC om de crypto-stemmers, die een belangrijke demografische groep vormen, te beschermen.

“Crypto is een steunpilaar bij jongere en onafhankelijke kiezers. Gensler HEEFT GEEN ENKELE BELEGGER BESCHERMD TEGEN FRAUDE,” aldus Cuban op X


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in april gratis crypto

Leg crypto niet bij de SEC

In tegenstelling tot de SEC, gelooft Cuban dat de CFTC beter gepositioneerd is om crypto te reguleren. Cuban stelt dat de SEC een veels te ‘anti-crypto’ standpunt heeft ingenomen en dat de CFTC simpelweg beter past bij de vereisten van het reguleren van de crypto-industrie.

De inzet van de komende verkiezingen kan in ieder geval aanzienlijk worden beïnvloed door de manier waarop crypto gereguleerd wordt, aldus Cuban. Het is nu aan het Congres om te beslissen of zij de voorkeur geven aan een vooruitstrevende benadering onder leiding van de CFTC, of de huidige restrictieve aanpak blijven volgen. Of het Amerikaanse Congres gaat luisteren naar Cuban is uiteraard nog maar de vraag.


Post Views: 61

Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment